Odporový řezací drát Tisk

Nabízíme různé typy a průměry řezacích drátů

Typ 2000 nikl-chrom, potažený mědí a typ 2001 nikl-chrom-titan, potažený v mědi 0,4 a 0,6 mm jsouo naše standatrní typy drátu. Pevnost v tahu při 680 °C je 2200 N /mm2. Tepelná roztažnost je menší než 2%

 

Kompatibilní s

STEP-FOUR Řezání horkým drátem, Draty napínací zařízení

pdfSTEP-FOUR Transformátor a Řezací drát.pdf - Techniký list ke stažení a tisku.