• Step-Four
  • Step-Four
  • Step-Four
  • Step-Four
Home
Zařízení napínající dráty Tisk Email

Tento přistroj kompenzuje změnu délky řezacího drátu na 2 různé obrysy A a B. Elektronické zařízení kontroluje tažnou sílu drátu pomocí síly senzoru. Setpoint regulárot v řídící jednotce nabízí požadované napětí na drátu. Přistroj je kontrolován obvykle pomocí software, ale muže být přepnut na manuální ovládání

 

Technická data

Rpozměr (LxBxH)

242 x 185 x 63 mm

Upínací síla motorové jednotky

5 - 100 N

Energie

230V/50Hz - Energie 0,8AT

 

Komptabilní s

STEP-FOUR Řezání, Řezací software V4, Topný řezací drát , SF-C2 řídící elektronika, Software

 

Dodaní

  • Motorové jednotky
  • Senzor
  • Servo

pdfSTEP-FOUR Drahtspanneinrichtung.pdf - Techniký list ke stažení a tisku.

 
Copyright © 2024. STEP-FOUR.CZ. Web stránky Pixelhouse