• Step-Four
  • Step-Four
  • Step-Four
  • Step-Four
Home
Plošné odfrézování a rozdělení do rovin Tisk Email

Tento přídavný modul rozšiřuje  frézovací software V4 o mnoho užitečných funckí a umožňuje rozdělit prostor do ostrovy a roviny.

Funkce rozšířeného modulus

  • Stanovení prostorových parametrů objektu nebo skupiny objektů
  • Možnost stanovení paralelních kontrur nebo paralelního směru  v prostoru
  • stanovení ostrůvků objektů na stejné nebo vyšší frézovací rovině
  • Odstranění zbytku materiálu i u komplikovaně včleněných ostůvcích
  • automatické rozdělení rovin dle vrstevnic modelu
  • automatické generování cyklů důe vrstevnic modelu
  • definice obráběcího cyklu s odpovídajícím rozsahem ke kontrurám objektu

kompatibilní s

Frézovací software V4

 
Copyright © 2024. STEP-FOUR.CZ. Web stránky Pixelhouse