• Step-Four
 • Step-Four
 • Step-Four
 • Step-Four
Kreslení a manipulace s objekty Tisk Email

Zeichnen und ObjektmanipulationTenot přídavný modul rozšiřuje Frézovací software V4 o mnoho dalších užitečných funkcí a umožňuje Vám kompletní geometrii vytvořit a editovat přímo v softwaru.

Rozsah funkcí rozšířeného modulu

 • zadávat a rušit body
 • spojovat a rozdělovat objekty
 • rozpracování multi bodů
 • uspořádat objekty na přímce
 • vytvoření krychle a čtyřúhelníku
 • vytvoření bodů, přímek, polopřímek
 • vytvoření kruhu, elipsy a N - úhelníku
 • zkosení hran
 • zaoblení hran s optimálním středem pro vrtání
 • řezání objektů
 • zmenšení objektů
 • zredukování objektů
 • kontrola kontinuity objektů
 • stanoivení koordinát objektů k vytvoření kroků
 • mazání dvojitých objektů

kompatibilní s

frézovací software V4

für Adobe Acrobat ReaderSTEP-FOUR Frässoftware V4 (158 KB) - technické údaje ke stažení a tisku.

 
Copyright © 2024. STEP-FOUR.CZ. Web stránky Pixelhouse